Excel Robot

Business Robot på arbejde

Data er på dagsordenen i de fleste danske virksomheder. Beslutninger træffes på et tungt datagrundlag, der ofte er dannet manuelt eller ved datatræk fra komplekse systemer. Resultatet bliver ofte, at rapportering sendes diffust rundt mellem virksomhedens medarbejdere, datagrundlaget er utydeligt, og det koster på tiden og effektiviteten.

Business Robot skaber taktiske, transparente og tidsbesparende rapporter, der giver et relevant og automatiseret flow af informationer i jeres virksomhed. Ud fra jeres behov defineres, hvornår en rapport skal køres, hvad den skal indeholde, og hvem den skal sendes til.

Rapporteringen hos Business Robot er event-baseret. Det vil sige, at den kun sendes, når et særligt scenarium finder sted. Rapporteringen kan eksempelvis planlægges til et bestemt tidsinterval eller ved en bestemt hændelse. Datagrundlaget sættes op, så Business Robot automatisk sender de nødvendige data til de udvalgte nøglepersoner i jeres virksomhed, der har brug for den specifikke viden. Business Robot erstatter dermed den tunge og diffuse rapportering med en taktisk rapportering.

Rapporterne opbygges så de kan kobles til de eksisterende systemer, I anvender i jeres virksomhed. Business Robot præsenterer dataene, så rapporterne kun viser det, der er behov for. Det gør rapporteringen transparent for alle medarbejdere i organisationen.

Endelig frigiver Business Robot tid hos jeres medarbejdere, der kun behøver at forholde sig til relevant information, på det rette tidspunkt. Tiden kan i stedet bruges til at udvikle virksomheden.

Med Business Robot får jeres virksomhed bedre information, enklere forretningsgange, mindre kontrol, mere samarbejde og større overskud – blot ved at optimere brugen af de data, som I allerede har til rådighed.

 

Excel Robot

Vil I have Business Robot ”ansat” til at skabe taktisk, transparent og tidsbesparende rapportering?

Så kontakt Business Robot Arrow