Excel Robot

Bisca A/S

Enkelt. Ensartet. Tidsbesparende. Sådan lyder det foreløbige resultat for den nyligt ”ansatte” Business Robot, hvis man spørger Business Process Manager på kagefabrikken Bisca, Tomas Rasmussen.

Siden årsskiftet 2018 har Business Robot været med til at skabe enkle rapporter med ensartede data på Bisca, der oplever, at programmet skaber et fælles sprog i firmaet. Det sparer tid hos både ansatte og i ledelsen – tid, der bliver frigivet til at udvikle virksomheden.

Hver morgen skulle forskellige medarbejdere på den gamle kagefabrik, Bisca, generere en række data for produktion og salg. Disse data blev rapporteret videre til ledelsen og nøglemedarbejdere. Det var en tidskrævende proces, der gav udfordringer, fordi der kunne være forskelle i datagrundlaget og i de gloser, der blev brugt, når man talte om dataene. Det kunne skabe en del misforståelser internt.

Færre fejl – mere tid

I stedet for det manuelle datatræk har Business Robot sørget for, at der hver morgen ligger ni vigtige rapporter i Tomas Rasmussens og andre nøglemedarbejderes indbakke. Business Robot hjælper dermed til at skabe en unik indsigt i virksomheden fra morgenstunden, så eventuelle fejl eller mangler i salg eller produktion hurtigt kan blive rettet.

“Business Robot sparer os i Bisca for ca. 3-4 timers manuelt datatræk om dagen, og den tid er nu frigivet til at kunne udvikle vores forretning. Samtidig har Business Robot reduceret antallet af fejl i vores databehandling markant. Når mennesker arbejder og behandler data i Excel, sker der fejl. Der kan selvfølgelig også ske fejl i Business Robot, men det skyldes ikke fejl i behandlingen, men at datatrækket er dårligt defineret – og så ville fejlene være sket under alle omstændigheder”, fortæller Tomas.

Excel Robot

Vil I have Business Robot ”ansat” til at skabe taktisk, transparent og tidsbesparende rapportering?

Så kontakt Business Robot Arrow