Excel Robot

Apotekernes A.m.b.a.

En øjenåbner for alle landets apotekere for forretningsmuligheder. Det er evalueringen fra Apotekernes A.m.b.a. af støtten fra Business Robot, der har smurt hjulene i virksomhedens teknologiske udvikling.

Normalt forbindes et apotek med syge mennesker: Hovedpine, hoste, halsbetændelse eller dét, der er værre. Men landets apotekere har også en lang række kvalitetsvarer, der ikke fås i andre butikker. Bag salget af disse såkaldte ”frihandelsvarer” står andelsselskabet Apotekernes A.m.b.a, der anvender Business Robot til at servicere apotekerne til at sælge frihandelsvarerne på et mere gennemsigtigt grundlag.

Mere salg og bedre organisering

”Vi bruger Business Robot til at synliggøre forretningsmuligheder. Det lokale apotek får øje på potentialer, der kan være med til at sikre, at kunden får de rigtige produkter med i købet. I sidste ende giver det mere tilfredse kunder”, forklarer økonomichef i Apotekernes A.m.b.a. Peter Jørgensen.

Hver måned genererer Business Robot rapporter, der viser det enkelte apoteks salg af selskabets produkter, hvor salget er benchmarket op imod andre apotekere i kæden af samme størrelse og landet som helhed.

”Det er et unikt redskab til at visualisere salgspotentialerne. Det enkelte apotek kan se, hvordan en vare sælger hos dem i forhold til gennemsnittet af andre apoteker. Hvis salget af en vare eller kategori ligger under gennemsnittet, kan apoteket ændre nogle rammer for salget”, uddyber Peter.

Ikke muligt uden Business Robot

Business Robot sikrer, at salgsstrategien baseres på et oplyst datagrundlag, der ikke tidligere var til rådighed for apotekerne.

”Uden Business Robot ville det ikke være muligt at servicere apotekerne med informationer om deres salg. Datagrundlaget er simpelthen for stort. Med Business Robot er rapporterne sat i system og kommer helt automatisk uden det store tidsspild.”, fortæller Peter.

Excel Robot

Vil I have Business Robot ”ansat” til at skabe taktisk, transparent og tidsbesparende rapportering?

Så kontakt Business Robot Arrow